Tarzanjungelen

Her er der høge master med tau som ein kan slenga seg med.
Holmen i midten har dekk som dei færraste har sett maken til.
Vestvollen er litt lågare men har bussdekk til å stå på.
Det er bygd opp med forskjellige dekk slik at både små og store har noko å landa på.
Alle skråningane er kledd med dekk slik at det ikkje skal bli nedslite.

8.november 2005