Litteratur

Dette er bøker eg har hatt nytte av i granskingsarbeidet mitt.

Alle desse bøkene kan ein finne ved å søke i bibliotekdatabasen Bibsys. Nokre er til utlån, andre ikkje. Ein del av dei nyare bøkene kan framleis kjøpast, f.eks i ein nettbokhandel: Akademika, Ark, Bokkilden, Gnist, Haugen bok

Andre kjelder på internett eg har hatt mykje nytte av er Digitalarkivet med kyrkjebøker og anna arkivmateriale, Norway Heritage med emigrantskip og passasjerlister.

Books

Theese books have been useful for me.

All books may be found in the library database Bibsys. Some may be borrowed, others not. Some of the books are still in print. Some internet book stores: Akademika, Ark, Bokkilden, Gnist, Haugen bok

Other useful sources at internet: Digitalarkivet with parish registers and a lot of other archive records, Norway Heritage with passenger lists and emigrant ships from Norway.

Garden Sølvberg og folk som har røter der

Ved Arne Sølvberg, 1952

Om garden Sølvberg i Stryn kommune i indre Nordfjord. Om historie og daglegliv for hundre år sidan. Busette og utflyttarar fram til 1950.
Last ned boka (30092 KB)

Myklebust-ætta. Ei attersyn 1550-1950

Ved Per Verlo og Arne Sølvberg, 1950

Om etterkomarane etter dei som budde på garden Myklebust i Utvik i Stryn kommune i indre Nordfjord.
Last ned boka (11371 KB)

Nordfjordingernes Historie i Amerika

Av L.M. Gimmestad, 1940

Om dei som utvandra frå Nordfjord til Amerika mellom omlag 1860 og 1940. Boka er på over 500 sider og omtaler ein stor mengde personar. Teksten er søkbar slik at ein lett kan finne namn og stader. Hvis du finn feil vil eg gjerne få melding om det.
Last ned boka (6812 KB)

Nordfjord fraa gamle dagar til no

Dei einskilde bygder. Innvik - Stryn.

Av Jacob Aaland, 1932 (Ny utgave 1974)

To bøker av Jacob Aaland sitt storarbeid. Første bindet del 1: Bygdeskipnad og bygdesoga, og del 3: Gards- og ættesoga for Stryn, og andre bindet har del 2: Gards- og ættesoga for Innvik.

Denne bokserien kjem ein ikkje utanom når ein arbeider med slektsgransking frå Nordfjord.
Soga om bureisarparet Anders og Karoline Sølvberg Fjellvang

Av Gunnhild Fjellvang, 1999

Om livet til Anders og Karoline som i 1920 kjøpte nokre mål utmark på Sølvberg, og med mykje strev dyrka opp ein fin gard. Om alle etterkomarane deira fram til 1999.
Langt borte - men likevel nær

Av Rasmus Sunde, 2004

Gjennom vel 100 år frå 1850 -1962 utvandra 2606 stryningar. Denne boka inneheld namn og detaljopplysningar om alle utvandrarane frå Stryn. Dessutan gir boka ei skildring av Stryn på 1800-talet, ein analyse av kven utvandrarane var, og ei drøfting av kvifor dei reiste til USA.
Bergenhusingerne i krigen mot Karl XII

Av oberst J. Wahl, 1932

Bergens historiske forening. Skrifter.
Om deltakinga frå Vestlandet i Den store Nordiske krigen. 1699 til 1719.
I kongens teneste

Av Egil Øvrebø, 1996

Militær utskriving frå Bergens stift under Store nordiske krig 1709 - 1719. Oversikt over alle som vart utskrivne til hæren og flåten.
Med jektelast til Bergen

Av Ragnhild Elin Aas og Ole Peder Schei, 1998

Oppgåve i Lokalhistorie. Avdeling for Samfunnsfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Oppgåva søkjer å ta føre seg om ulikskapen i naturgrunnlaget på dei to gardane Bergset og Sølvberg påverkar jektelast og omfanget av jekteferdsla på dei to gardane. Samt om denne jekteferdsla er representativ for Nordfjord.