Egil Sølvberg


Då eg var smågut skreiv bestefar min, Arne Sølvberg, eit par bøker om slekta si. Desse bøkene har eg brukt ein del for å få litt oversyn over slektningane mine. Men nå er det gått mest eit halvt århundre, så oversikta er ikkje akkurat fersk. Mange nye er komne til, og mange er falle frå.

I 2005 bestemte eg meg for å føre delar av bestefar sitt arbeid vidare fram til i dag. Meininga var å laga ei ny utgave av boka "Garden Sølvberg" som inneheld alt frå den som vart utgitt i 1952. I tillegg ville etterkomarane etter dei som var brukarar på Sølvberg omkring 1850 koma med. Boka vil truleg bli på 400-500 sider.

Men slekta er spreidd vidt. Ein stor del av etterkomarane finns i Amerika. Difor var det meininga at boka også skulle koma i ei engelsk utgave hvis det er tilstrekkeleg interesse for det.

Då eg starta arbeidet i 2005 var eg nokså optimistisk. Men det har vore ein tidkrevande prosess å samle informasjon. Og arbeidslysta har ikkje vore like god heile tida. I 2009 sto arbeidet bom stille (eg var nokså opptatt med andre ting). Men eg var framleis innstilt på å bli ferdig med boka, helst før eg blir pensjonert. Men det har til tider vore tungt å få svar frå etterkomarar. Det har til tider vore som å ropa ut i det store tomromet. Så eg har i stor grad mista "piffen". Eg tok kanskje på meg for mykje. Arbeidet har stort sett stått bom stille dei siste åra. Tida vil vise om eg tar arbeidet opp att for fullt.

I påvente av ei vidareføring av slektsbøkene har eg førebels lagt dei ut på verdsveven, slik at alle interesserte kan få tilgang på dei. I tillegg er også nettversjonen av heile slektsregisteret mitt tilgjengeleg her.

Sjå slektsregisteret mitt

Egil Sølvberg


When I was a little boy, my grandfather, Arne Sølvberg, wrote two books about his family. I have used these books from time to time to get an overview of my relatives. But now half a century has passed. Many new family members have arrived, and many have passed away.

In 2005 I made up my mind to continue parts of grandfather's work. I intended to make a new edition of "The Sølvberg Farm" which would be expanded with all decendants of the people who were farmers at Sølvberg about 1850. The book would probably get about 400-500 pages.

But the families have spread wide. Many of the decendants lives in America. If sufficiently many persons are interested the book will also come in an english edition.

When I started the work in 2005 I was quite optimistic. But the information gathering has been a slow process, and I have not been eager all the time. The year 2009 was almost a standstill. But I still wanted to fullfill the work. It has, however, been difficult to get information from decendants. Some has been interested, many has not answered at all. So I have more or less lost the drive and the work has come to a standstill. Time will show if I get a new start.

In the meantime I have made the books available on the world web, to use for any interested family member.

Grandfather's books exists only in a norwegian version. But the web version of my complete family register is bilingual and accessible here (Not much of the biography of persons are translated into english. I plan to translate, but it will take me a considerable time). It has almost 6900 persons and 2000 families. I believe most of the information in my register is correct, but I am sure there are errors. I have almost no information later than 1950. A considerable part of the information is collected by my cousin Arnulf Sølvberg

See my Family Records

1.januar 2015